• Op aanvraag

U voelt zich gevangen door de dagelijkse gang van zaken waardoor strategisch overzicht ontbreekt? U wilt groeien maar weet nog niet hoe? U heeft onvoldoende helder waar het met uw bedrijf naartoe moet? U wilt uw vaardigheden en inzichten vergroten wanneer het gaat om de koers van voor uw organisatie. Maar hoe ontwikkel je zo’n visie? En hoe zet je dat om in strategie en doelstellingen?

Strategie coaching helpt om te komen tot formulering en uitvoering van een strategie gericht op gewenste organisatiebrede ontwikkeling. Vaak is de bedrijfsvoering ad hoc en gericht op het sturen van de dagelijkse gang van zaken. Terwijl deze insteek heel belangrijk is, mist de organisatie strategische sturing, een essentieel instrument voor succes.

De strategiecoach kijkt samen met u naar de huidige en de gewenste situatie van uw bedrijf. We ontwikkelen een visie, we bepalen de succesfactoren en doelstellingen alsmede de aanpak om die doelstellingen te bereiken.

Doelgroep
Directeur/eigenaar, managementteams of (after) -sales managers

Wat levert het u op?
Na het coachingtraject heeft u een heldere visie en strategie voor uw bedrijf ontwikkeld. Een visie en strategie die goed anticipeert op de snel veranderende markt en klantengroep.

Wat levert het het bedrijf op?
Het verhoogt het bewustzijn van uw medewerkers. Zij voelen zich meer betrokken bij uw bedrijf. En zij presteren daardoor beter. Het geeft u betere stuurinformatie en richting en uiteindelijk positieve resultaten

Meld je aan voor:De Stategiecoach

Wat vind je van deze sessie?