030-6087737 ps@innovam.nl
Home » BOVAG: Toekomstvisie Schadeherstel 2030 (2018)

De schadeherstelbranche gaat de komende jaren sterk veranderen. De omvang en de samenstelling van het schadevolume veranderen mee. Er zijn veel factoren van invloed op de markt, die bovendien wordt bepaald door meerdere spelers met verschillende belangen. Welke factoren dat zijn, hoe de verschillende stakeholders daarmee omgaan en wat de impact is op schadeherstelbedrijven, dat heeft Roland Berger in opdracht van BOVAG onderzocht en uitgewerkt in de Toekomstvisie Schadeherstel tot 2030.