030-6087737 ps@innovam.nl
Home » Min I&W: Toekomstperspectief automobiliteit 2040 (2020)

De auto is en blijft een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Delen van het mobiliteitssysteem dreigen vast te lopen, waardoor actie nodig is. In dit Toekomstperspectief wordt de rol van de auto in het verleden, nu en in de toekomst beschreven, waarna een handelingsperspectief volgt, waarin opgaven en oplossingsrichtingen beschreven worden.