030-6087737 ps@innovam.nl
Home » KPMG: Mobility 2030; are you ready to rise the challenge? (2019)

De manier waarop we ons verplaatsen is aan het veranderen – en de snelheid waarmee dit plaatsvindt is aan het toenemen. Mobiliteit in 2030 ziet er significant anders uit. De verandering in het mobiliteitslandschap wordt verder versneld door drie technologie gedreven disruptieve trends: elektrische voertuigen (EV’s) en alternatieve aandrijflijnen, connected en autonome voertuigen (CAV’s) en Mobility-as-a-Service (MaaS). Tezamen zullen zij een grote verandering teweeg brengen. In deze publicatie beoordeeld en analyseert KPMG de potentiële impact van EV’s, CAV’s en MaaS specifiek voor de Nederlandse mobiliteitsmarkt en ecosystemen.