030-6087737 ps@innovam.nl
Home » KPMG: Mobility 2030; transforming the mobility landscape (2019)

Mobiliteit ondergaat momenteel één van de meest veranderlijke maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen, vormgegeven door drie disruptieve krachten: electric vehicles (EV’s) en alternatieve aandrijflijnen, connected & autonomous vehicles (CAV’s) en nieuwe, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten. Dit betekent dat bedrijfs- en verdienmodellen tijdig moeten worden aangepast en dat organisaties daarbij juiste samenwerking in het ecosysteem van mobiliteit zoeken en realiseren. De winnaars zijn naar verwachting de organisaties die de impact van timing en disruptie volledig begrijpen en daarbij de juiste kansen identificeren.