Week 2: Inspiratieshot managers

Ritme

Ritme is een heel belangrijk onderdeel voor het vormen van een klantgerichte cultuur. Als je een organisatie wilt veranderen, zul je er op regelmatige basis aandacht aan moeten besteden. De klant-minuut is het instrument, je bepaalt het ritme!